گمنام اینجا منزلی است برای همه ی آنهایی که می خواهند لحظه ای از زمین خاکی بکنند و به آسمان سلام دهند... اینجا حضور کسانی را حس می کنی که دیگر جسم خاکی ندارند .. راه باز است ، معبر ها همه پاک شده اند ،لابلای سیم خاردارها پلاک ها چشمک می زنند و شهدا هنوز ایستاده اند و با سر انگشت وفا ، نقطه رهایی را نشان می دهند . خط هنوز شکسته نشده است ، ما هم مثل تو درگیر خاکیم ولی چشممان به آسمان است. پس با ما همدل شو... http://ammaryuon.mihanblog.com 2020-07-13T01:50:13+01:00 text/html 2015-06-22T15:38:40+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم ایول بچه ها http://ammaryuon.mihanblog.com/post/856 <div style="text-align: center;"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-06-22/10/f44af90cd04df971ac2b7426fd123321-425"></div> text/html 2015-06-12T19:28:56+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم از خدا دل آرام بخواهید ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/854 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font size="2">ماهی ها از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند و چون دریا آرام شد خود را اسیر صیادان یافتند...</font></span></div><font size="2"><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">تلاطم زندگی حکمتی از خداست</div></span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">از خدا دل آرام بخواهید</div></span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">نه دنیای آرام...</div></span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">الا بذکر الله تطمئن القلوب&nbsp;</div></span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">آگاه باشید که دل ها با یاد خدا آرام گیرد .</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/6780046276/239.jpg"></div></span></font> text/html 2015-06-09T20:53:33+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم فلسفه حجاب http://ammaryuon.mihanblog.com/post/853 <div style="text-align: center;"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-06-10/1/01bd4b8d4bbfa6d9f3d7b362eac8c171-425"></div> text/html 2014-09-01T07:36:05+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم یک دل سیر گریه کن... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/852 <div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font size="2">گاهی اگر دعایت مستجاب نشد، برو و گوشه ای بنشین...</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font size="2"><br></font></span></div><font size="2"><span style="line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">زانوهایت را بغل بگیر و یک دل سیر گریه کن...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">شاید لازم باشید میان گریه هایت بگویی«اللهم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا»</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">خدایا! ببخش آن گناهانیم را که دعایم را حبس کرده است...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></span></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://hw11.asset.cloob.com/cloob-activity-photo/97637616-d9c78d0c6d2b50ca1f5b4995b1eb1c5b-520.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-09-01T07:09:29+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم شرح در تصویر... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/851 <div style="text-align: center;"><img src="http://hw9.asset.cloob.com/cloob-activity-photo/108564359-0c03c39ecdf28d1cc9479b065f2793d5-520.jpg"></div> text/html 2014-07-19T10:53:57+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم مواظب باشید!!! http://ammaryuon.mihanblog.com/post/850 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-18/18/ed95f4fae266330155d7dc4691751fe6-425"></div> text/html 2014-07-17T23:51:19+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم چی شد پس؟ http://ammaryuon.mihanblog.com/post/849 <div align="center"><font size="2">ناهار اشرافی داشتیم ؛ ماست.<br></font></div><font size="2"> </font><div align="center"><font size="2"><br> سفره را انداخته و نینداخته، دکتر رسید.<br><br> دعوتش کردیم بماند. دست هاش را شست و نشست سر همان سفره.<br><br> یکی می پرسید<br><br> "این وزیر دفاع که گفتن قراره بیاد سرکشی، چی شد پس؟"<br><br></font><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-04-28/19/5b502b5d0276b34927f07b50cb1557af-425"><br></div> text/html 2014-07-17T23:47:12+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم تهاجم فرهنگی دشمن http://ammaryuon.mihanblog.com/post/848 <div align="center"><font size="2">تهاجم فرهنگی دشمن ، <br><br>علی رغم این واقعیت كه قربانی های بسیاری از ما خواهد گرفت ما را به تعالی خواهد رساند. <br><br>شهید سید مرتضی آوینی<br><br></font><img src="http://www.sarshar.org/images/morteza-avini.jpg" height="269" width="359"><br></div> text/html 2014-07-17T23:44:28+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم چقدر این کاریکاتور برایمان آشناست ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/844 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-12/7/c3ee6f24497e807cda308dbe1399308d-425"></div> text/html 2014-07-17T23:42:57+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم داری گناه می کنی ها! http://ammaryuon.mihanblog.com/post/842 <div align="center">داشتیم می رفتیم <font size="2">جایی که پیچیدم توی خیابون یه طرفه<br><br> زد روی پام و گفت: داری گناه می کنی ها!<br><br> توی جمهوری اسلامی این کار خلاف قانونه<br><br> قانون هم که رعایت نکنی گناه کردی<br><br> عین اینکه نمازت قضا بشه<br><br> هیچ فرقی نداره!!!<br><br> خاطره ای از زندگی شهید دکتر محمد علی رهنمون<br><br> منبع: " کتاب یادگاران " شهید رهنمون " صفحه ۳۸<br><br></font><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-04-19/22/7ce4472df5fd767f8bbc545f78760f07-425"><br></div> text/html 2014-07-17T23:41:05+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم کجایند مردان بی ادعا ........ http://ammaryuon.mihanblog.com/post/841 <div align="center"><font size="2">خانم غاده چمران بعد از شهادت شهید چمران خواب او را می بینند <br><br>و این گونه تعریف می کنند:"مصطفی" در صندلی چرخ داری نشسته بود و نمی توانست راه برود دویدم <br><br>و پرسیدم :مصطفی چرا این طور شدی؟ <br><br>گفت:شما چرا گذاشتید من به این روز برسم،چرا سکوت کردید؟<br><br>پرسیدم :مگر چه شده؟،گفت:برای من مجسمه ساخته اند <br><br>نگذار این کار را بکنند برو آن را بشکن.<br><br></font><img src="http://www.chamran.ir/Asar%20honari/images/006/006007.jpg" height="376" width="486"><br></div> text/html 2014-07-17T23:35:49+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم پیامبر از شیطان سوال كرد ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/840 <div align="center"><font size="2"><span><br>&nbsp;كه ای لعنت شده همنشینت كیست؟</span><br><span></span></font></div><div align="center"><font size="2"><span> شیطان گفت: رباخوار<br><br></span><span> گفت دوستت كیست؟</span><br><span> شیطان گفت: زنا كار<br><br></span><span> گفت همنشین صمیمیت كیست؟</span><br><span> شیطان گفت: افراد مست و شرابخوار<br><br></span><span> پیامبر فرمود: مهمانت كیست؟</span><br><span> شیطان گفت: دزد و سارق<br><br></span><span> پیامبر فرمود كه پیامبرت كیست؟</span><br><span> شیطان گفت: شخص ساحر و سحر كننده<br><br></span><span> پیامبر گفت: نور چشمی تو كیست؟</span><br><span> شیطان گفت: كسی كه قسم به طلاق خورد.<br><br></span><span> پیامبر فرمود كه حبیب و دوستدارت كیست؟</span><br><span> شیطان گفت كسیكه تارك نماز جمعه باشد.<br><br></span><span> پیامبر فرمود چه چیزی كمر تو را خورد میكند؟</span><br><span> شیطان گفت كه مجاهد فی سبیل ا... و كرد پای آنها<br><br></span><span> پیامبر فرمود چه چیز جسمت را ضعیف میكند؟</span><br><span> شیطان گفت: توبه، توبه كننده<br><br></span><span> پیامبر گفت: چه چیز جگر تو را میسوزاند؟</span><br><span> شیطان گفت: زیادی استغفار در شب و روز<br><br></span><span> پیامبر گفت: چه چیزی چهره ات را خوار میكند؟</span><br><span> شیطان گفت صدقه پنهانی و مخفی<br><br></span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-17/16/7d671b2847f91b3b4404b4bfef34c11d-425"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2014-07-15T20:08:45+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم آیت الله خامنه ای در خطبه عقد http://ammaryuon.mihanblog.com/post/839 <div align="center"><font size="2">نامحرم است،<br> نگاه نکن،<br> معاشرت نکن،<br> دست نده،<br> نخند،<br> جلوه گری نکن،<br> جلوی دیگران آرایش نکن.<br><br> این ها حرف هایی ست که اسلام میزند،دین میگوید، فقه ما میگوید، <br><br> این برای این است که <br> اگر این ها را رعایت کردید،<br> این خانواده کوچک شما،<br> این کانون کوچکی که حالا به وجود آمده است<br><br> مستحکم خواهد ماند<br> از بلایا فارغ خواهد شد<br><br> آیت الله خامنه ای در خطبه عقد<br> 15 اسفند 1379<br><br></font></div><font size="2"> </font><div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-8/16/1230585013d3a1de33907f48be24ee6b-425"><br></div> text/html 2014-07-15T12:08:20+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم ورود سگ ممنوع ... ! http://ammaryuon.mihanblog.com/post/838 <div align="center"><img src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/2711/2710353-906d05dccf513c9f8f17d7718c014f35-l.jpg" height="353" width="503"></div> text/html 2014-07-15T12:07:07+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم برادران و خواهران مسلمانتوجه داشته باشید به بیانات امام خامنه ای ...! http://ammaryuon.mihanblog.com/post/837 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-15/16/523ba50ee36711262acc9a0b3eda72af-425"></div> text/html 2014-07-14T22:28:53+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم دیالوگی ماندگار از مختارنامه ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/836 <font size="2"> </font><div align="center"><font size="2">عمره : چند وقت است به آینه نگاه نکردی ؟<br><br> مختار : چطور ؟<br><br> عمره : موهای سر وصورتت دارد همرنگ دندانهایت می شود .<br><br> مختار : به نظرت نشان چیست ؟<br><br> عمره : نشانه آن است که بر اسب سرکش قدرت لگام زده ای ، تو سوار بر قدرتی نه قدرت سوار تو .<br><br> مردان بزرگ زیر بارهای گران کمر خم نمی کنند ، مویی سپید می کنند ، <br><br>تو غم عدالت داری مختار پس به خودت ظلم نکن کمی هم به فکر خودت باش .<br><br> مختار : بر عدل حکومت کردن مثل گردن نهادن بر لبه تیز شمشیر است <br><br>لحظه ای غفلت کنی شاهرگت پاره می شود هر چه در کار حکومت جلو می روم <br><br>مظلومیت علی برایم ملموس تر می شود . درک غم و رنج علی جانکاه است <br><br>عمره ، کمترین اثرش سپید کردن موی است ...<br><br> اللهم عجل لولیک الفرج<br><br></font><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-01-8/13/2853174f8a62cb1530bca1c6b2fbd49f-425"><br></div> text/html 2014-07-14T22:27:35+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم خدا ندارد !!!! http://ammaryuon.mihanblog.com/post/835 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-15/1/5e03d810397ba8d86c675768d03da913-425"></div> text/html 2014-07-14T22:26:48+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم پوشش http://ammaryuon.mihanblog.com/post/834 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-15/1/ba49e955bd040348e799b4b0214752c2-425"></div> text/html 2014-07-14T22:26:05+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم یا مهدی ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/833 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-8/3/bec9328b6faeeafd162d9d95e7e10161-425"></div> text/html 2014-07-14T22:24:54+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم الهی ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/832 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-10/2/a5b9ca867bddf3aee91a1d731dea3f08-425"></div> text/html 2014-07-14T22:18:10+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم شاید خدا پشت خط باشد ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/831 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-15/1/edbb1e052b9413fe40712e1d3c89ffd2-425"></div> text/html 2014-07-14T22:16:57+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم رگ گردن ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/830 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-03-11/15/ad7406fc266169cf23dd1e8f31e5dc42-425"></div> text/html 2014-07-14T22:15:56+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم آستیــــــن خالــــــے ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/829 <div align="center"><font size="2">آستیــــــن خالــــــے ات نشــــان از مردانگــــــے ست..<br><br> من بـا ایــــن دو دسـتــــ ســــالم،<br><br> هـنــوز نتــــوانستـ ه ام یـکـــــ قنــوتـــــــ اینــــــچنینے بخــــــوانم ...<br><br></font><img src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/424/423380-9b9841f4882dc763b2260f54487f9bd3-l.jpg"><br></div> text/html 2014-07-14T22:15:15+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم پلک ها http://ammaryuon.mihanblog.com/post/828 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-14/3/6f2a6868428c13ad2152231d85860333-425"></div> text/html 2014-07-14T22:11:29+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم دلتنگی http://ammaryuon.mihanblog.com/post/827 <div align="center"><font size="2">این همه دلتنگی را....<br></font></div><div align="center"><font size="2"><br>چگونه در این دل تنگ جای دهم؟؟؟؟</font><br><br><br> <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-15/2/3da87d685f901c5493159e3284134959-425"><br></div><br><br> text/html 2014-07-14T22:10:54+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم زیبایی اندیشه http://ammaryuon.mihanblog.com/post/826 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-15/1/b2ac2a4d1f51ed2137dece351d5c0c61-425"></div> text/html 2014-07-14T22:10:00+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم چرا غریبش گذاشتیم.... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/825 <div align="center">آن دنیا شهادت <font size="2">هم از ما شکایت می کند <br><br></font></div><div align="center"><font size="2"> که چرا غریبش گذاشتیم.... <br><br> دنبال شهادت باید رفت ...<br><br></font><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-12-21/6/57e386ecd9420bed6046132335863091-425"><br></div> text/html 2014-07-14T22:06:50+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم هر چیز را از خدا بخواهید http://ammaryuon.mihanblog.com/post/824 <div align="center"><font size="2">امام خامنه ای:<br> <br> هر چیز را از خدا بخواهید؛ <br><br> حتّى بند كفش را، حتّى كوچك‌ترین اشیا را و حتّى قوت روزانه خود را. <br><br> بگذارید این منِ دروغینِ عظمت یافته در سینه ما -كه مى‌گوییم «من» و خیال مى‌كنیم <br><br>مجمع نیروها ما هستیم- بشكند. <br><br>این «من» انسان‌ها را بیچاره مى‌كند. <br> <br> خطبه‌هاى نماز جمعه تهران‌؛ 28/11/73</font><br><br><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-10-22/10/c085e7a0656abc95b62c417b4cd39668-425"></div> text/html 2014-07-13T22:13:37+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم حرف روی حرف تلنبار نشه http://ammaryuon.mihanblog.com/post/823 <div align="center"><font size="2">از همه زودتر می یومد جلسه<br></font></div><font size="2"> <br></font><div align="center"><font size="2"> تا بقیه برسند دو رکعت نماز می خوند<br><br> یکبار بعد از جلسه کشیدمش کنار و پرسیدم :<br><br> نماز قضا می خونی؟<br><br> گفت: نه!نماز می خونم که جلسه به یه جایی برسه<br><br> همینطور حرف روی حرف تلنبار نشه<br><br> خاطره ای از زندگی سردار شهید مهدی زین الدین<br><br></font><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-04-19/22/5395acf33311d4c32f2ab9b470bbcb3a-425"><br></div> text/html 2014-07-13T21:59:13+01:00 ammaryuon.mihanblog.com دکتر جنگ نرم ... http://ammaryuon.mihanblog.com/post/822 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-14/1/903dfadfb759eeba4cb5fcb0118dd340-425"></div>